ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕТЕТО Е ГРИЖА НА РОДИТЕЛИТЕ

Повеќето од денешните деца имаат проблем со недоволна концентрација и внимание. Најчестиот виновник за ова е современиот начин на живот и употребата на паметни уреди. Сепак, тоа не значи дека нашите деца се помалку способни за целосен интелектуален развој. Меѓутоа, за успешен развој на децата, нивните родители имаат најголема одговорност! Сите деца се раѓаат со неограничен потенцијал на нивниот ум, единственото прашање е дали оваа шанса ќе се користи или ќе биде трајно пропуштена!

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА КОИ ГО МЕНУВААТ СВЕТОТ

Училиштето за ментална аритметика Malac Genijalac успешно ја спроведува програмата со која на соодветен начин се стимулираат детските способности од најраниот период. Hikari 光 менталната аритметика е револуционерна програма која ги активира церебралните хемисфери со користење на алатката абакус (Јап. прев. Соробан)со што се постигнува целосен потенцијал на мозокот. Програмата дава исклучителни развојни резултати, благодарение на феноменалниот јапонски метод развиен во соработка со најпознатите светски експерти.

КОИ СЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОГРАМАТА?

Со користење, а потоа и визуелизација на абакус, се развиваат извонредни математички вештини, како што се брзи пресметки. Сепак, брзата пресметка не е наша цел, тоа е само јасна индикација за оние когнитивни способности кои нашите студенти успешно ги развиваат:

ШТО УЧАТ ДЕЦАТА?

Учењето се заснова на употребата на алатката за пресметување – Абакус (Јап. прев. Соробан), со чија визуелизација се постигнува извонредно брза пресметка, каде што децата исклучиво мислат низ начинот на кој изведуваат неколку различни математички операции. Научните студии докажаа дека менталната аритметика претставува најдобра обука за мозокот.

ВЕБ ПЛАТФОРМА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Предноста на нашата програма е во единствената онлајн платформа која обезбедува континуирана комуникација помеѓу предавачите и учениците. Користејќи ја онлајн платформата, децата можат да ги практикуваат своите ментални способности, преку игри и наддавање, во брзо пресметување, со пријатели од цела Македонија, но и со деца од други земји. Способностите за учење и вештини остануваат во текот на нивниот живот. 

ГАЛЕРИЈА

ТЕРМИНИ

Учењето се одржува еднаш неделно. Работните денови се обезбедува поддршка при работа со деца во форма на дополнителна настава.

ЛОКАЦИЈА

СКОПЈЕ
(+389)71 890 800

1
ЗЕМЈИ
1
УЧИЛИШТА
1
КОРИСНИЦИ