ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА КОИ ГО МЕНУВААТ СВЕТОТ

ЗЕМЈИ
УЧИЛИШТА
КОРИСНИЦИ
вработените

ШТО УЧАТ ДЕЦАТА?

Учењето се заснова на употребата на алатката за пресметување – Абакус (Јап. прев. Соробан), со чија визуелизација се постигнува извонредно брза пресметка, каде што децата исклучиво мислат низ начинот на кој изведуваат неколку различни математички операции. Научните студии докажаа дека менталната аритметика претставува најдобра обука за мозокот.

ВЕБ ПЛАТФОРМА

Предноста на нашата програма е во единствената онлајн платформа која обезбедува континуирана комуникација помеѓу предавачите и учениците. Користејќи ја онлајн платформата, децата можат да ги практикуваат своите ментални способности, преку игри и наддавање, во брзо пресметување, со пријатели од цела Македонија, но и со деца од други земји.

ВРЕМЕ Е, нека ова биде најдобрата година до сега!

Малац Генијалац е програма која ќе му помогне на вашето дете да го извлече најдоброто од себе. Малац Генијалац ќе го научи вашето дете како ефикасно да учи, брзо помни и да ги искористи своите потенцијали.

Малац Генијалац е програма која му овозможува на вашето дете да постигне подобри резултати на сите полиња, од училишни до спортски обврски.

НОВОСТИ

23
Mar
КАКО БРЗО ДА УЧИМЕ И ПОМНИМЕ

Еден од предусловите за успех во училиште е правилниот начин на учење и помнењето на наученот материјал. Во литературата а и на интернет, може да најдеме бројни совети кои ни помогнат во начинот на учење, постојат разни техники кои може да ги совладаме и методи кои се користат за побрзо и полесно помнење. Меѓутоа во […]

Tags: malacgenijalac, абакус, деца, задецакоигоменуваатсветот, интелигенција, Меморија, ментална аритметика, помнење, самодоверба, фокус,
27
May
Малац Генијалац и следење на наставата од топлите домови

  Нашата мисија се заснова на изреката: „Секој ден без образование не е стагнација, туку загуба во животот на детето!“   Ментална аритметика и следење на наставата од топлите домови Со Малац Генијалац учењето не сопира дури и за време на глобалната пандемија, а сето ова првенствено ни го овозможува нашата моќна алатка- интернет веб […]

Tags: абакус, деца, концентрација, малац генијалац, Меморија, ментална аритметика, онлајннастава, седидома, фокус,
24
Apr
РАЗВИВАЊЕ НА ФИНАТА МОТОРИКА КАЈ ДЕЦАТА

  Развивањето на фината моторика е важно за целокупниот развој на децата. Поимот фина моторика се однесува на малите движења на раката, прстите на рацете и нозете, јазикот и ситните мускули на лицето. Сепак, кога се зборува за развивање на фината моторика, обично фокусот е на движењата на раката и прстите на рацете.   ЗОШТО […]

Tags: абакус, деца, задецакоигоменуваатсветот, игри, малац генијалац, ментална аритметика, финамоторија,