КОНТАКТ

АЕРОДРОМ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Методија Шаторов-Шарло бр. 8

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)71 890 800

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

ЦЕНТАР

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Козара 35

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)72 788 798

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КАРПОШ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Петре Пирузе 14Б

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 323 822

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

ГАЗИ БАБА

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Благоја Стефковски 106

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 241 873

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КAВАДАРЦИ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Пано Мударов бб

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)76441061

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА: