КОНТАКТ

АЕРОДРОМ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Методија Шаторов-Шарло бр. 21/1/11

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)71 890 800

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

ЦЕНТАР

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Коста Веселинов брoj 5, влез 1 стан брoj 2

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)72 788 798

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КАРПОШ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Прашка број 15, локал 1

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 323 822

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

ГАЗИ БАБА

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Благоја Стефковски 106

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 241 873

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КAВАДАРЦИ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Пано Мударов бб

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)76441061

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КИЧЕВО

ПОСЕТЕТЕ НÈ

4-ти Јули бр. 188-01/188-02

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

045-224-060 / 070-330-730

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

БИТОЛА

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Елпида Караманди бр.4, Битола

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

 070 228 706

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

OHRID

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Булевар Туристичка бр. 30 Охрид

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

070 748 576

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА: