КОНТАКТ

АЕРОДРОМ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Васко Карангелески бр.1, влез 1 приземје, стан бр.4

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)71 890 800

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

ЦЕНТАР

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Орце Николов број 94-2

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)72 788 798

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КАРПОШ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Прашка број 15, локал 1

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 323 822

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

Email:

malacgenijalac.karpos@gmail.com

ЛОКАЦИЈА:

ГАЗИ БАБА

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Благоја Стефковски 106

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 241 873

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КAВАДАРЦИ

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Пано Мударов бб

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)76441061

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

Email:

malacgenijalac.k@gmail.com

ЛОКАЦИЈА:

КИЧЕВО

ПОСЕТЕТЕ НÈ

4-ти Јули бр. 188-01/188-02

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

045-224-060 / 070-330-730

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

Email:

adamseducation@gmail.com

ЛОКАЦИЈА:

БИТОЛА

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Елпида Караманди бр.4, Битола

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)71 890 800

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

ОХРИД

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Булевар Туристичка бр. 30 Охрид

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

070 748 576

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА:

КУМАНОВО

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Илинденска бр.37 влез 1, кат 1, стан број 3

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 241 873

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

Web:

https://malacgenijalac.mk/

ЛОКАЦИЈА:

ВЕЛЕС

ЛОКАЦИЈА:

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Христо Татарчев 2/1/2

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)76 376 937

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

Web:

https://malacgenijalac.mk/

КИСЕЛА ВОДА

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Димо Хаџи Димов бр.56

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)71 357 701

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

Web:

https://malacgenijalac.mk/

ЛОКАЦИЈА:

ШТИП

ПОСЕТЕТЕ НÈ

Кузман Јосифов бр.2

ПОВИКАЈТЕ НÈ:

(+389)70 368 203

FACEBOOK:

MALAC GENIJALAC

ЛОКАЦИЈА: