10 ПРИЧИНИ ЗОШТО “МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ” Е НАЈДОБРИОТ ИЗБОР ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ

/ March 4, 2019/ БЛОГ

  1. Интернационалното училиште “Малац Генијалац” постои во 12 земји, 182 училишта кои успешно работат, за што зборуваат 28,325  задоволни корисници.
  2. Нашите ученици за кратко време постигнуваат извонредни резултати. По два месеци посетување на настава во нашето училиште децата се во можност да пресметуваат ментално, што не е случај со другите програми од ваков вид во кои такви резултати не се постигнуваат дури и по повеќегодишно вежбање.
  3. “Малац Генијалац” во својата настава применува оригинална ХИКАРИпрограма за ментална аритметика. Програмата поседува единствена метода која потекнува од Јапонија, земјата која е колевка на оваа престижна дисциплина.
  4. Кога детето ќе достигне импресивна брзина во пресметувањето, всушност е и знак дека се развиле и следниве способности: концентрација, визуелизација, внимание, меморија, аналитичко размислување и логика.
  5. Когнитивните ефекти кои се постигнуваат со учење на нашата програма, по завршувањето на школувањето не се губат, туку стануваат трајни способности и вештини кои детето ги поседува во текот на целиот живот и на тој начин му помагаат да стане успешен човек, кој лесно и брзо ќе се справува со предизвиците.
  6. Наставната програмата е флексибилно и внимателно осмислена, имајќи ги предвид индивидуалните потреби на секое дете. Учењето се практикува во мали групи (6 дo 12 ученици), преку забавни активности, разни игри и натпревари, при што најважни се опуштената и креативна атмосфера, и позитивните емоционални односи.
  7. Tимот на училиштето Малац Генијалац составен е исклучиво од професионални наставници, кои ја поминале меѓународната обука и кои се сертифицирани како наставници по ментална аритметика.
  8. Покрај основниот фонд на часови, на некое дете му се надохнадува онолку колку што му е навистина потребно.
  9. Предноста на нашата програма е во единствената online платформа, која овозможува континуирана комуникација помеѓу предавачите и учениците. Користејќи ја online платформата децата можат да ги вежбаат своите менатални капацитети, преку игра и натпреварување, во брзо сметање со другарчињата како од своето училиште, така и од сите останати училишта Малац Генијалац (Malac Genijalac).
  10. Затоа што ние сме секогаш тука за Вас, подготвени сме да му помогнеме на секој Малец преку дополнителната работа, надвор од редовната настава, да стане Генијалец!

МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ- ЗА ДЕЦА КОИ ГО МЕНУВААТ СВЕТОТ!