Зошто Малац Генијалац

Како да бидам сигурен дека сум го избрал вистинското училиште за ментална аритметика за моето дете?

 • Затоа што училиштето за ментална аритметика „Малац Генијалац (Malac Genijalac)“ работи по лиценцирана програма, која е единствена во целиот свет.
 • Затоа што целта на нашата програма е секој Малец максимално да ги разбуди своите ментални капацитети.
 • Затоа што ние тоа го правиме на забавен и разигран начин, во опуштена и креативна атмосфера, негувајќи позитивни емоционални односи.
 • Затоа што ние сме секогаш тука за Вас, подготвени сме да му помогнеме на секој Малец преку дополнителната работа, надвор од редовната настава, да стане Генијалец!
 • Затоа што нашата програма е флексибилно и внимателно осмислена, имајќи ги предвид индивидуалните потреби на секој Малец.
 • Предноста на нашата програма е во единствената online платформа, која овозможува континуирана комуникација помеѓу предавачите и учениците. Користејќи ја online платформата децата можат да ги вежбаат своите менатални капацитети, преку игра и натпреварување, во брзо сметање со другарчињата како од своето училиште, така и од сите останати училишта Малац Генијалац (Malac Genijalac).
 • Eфектот постигнат со учење на менталната аритметика станува трајно оружје и верен следбеник на нашите Малци низ целиот живот.
 • Интернационалното училиште за Ментална аритметика „Малац Генијалац (Malac Genijalac)” постои во 9 земји, 95 училишта, кои успешно работат, за што можат да зборуваат преку 10000 задоволни корисници
 • Затоа што Малац Генијалац (Malac Genijalac), не е само добар математичар, тој развива низа вештини и способности, како што се:
 1. развој на одлична MEMOРИЈАТА
 2. способност за ПОВЕЌЕКРАТНИ РАБОТИ И МИСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
 3. развој на РАСУДУВАЊЕ и единствен начин на РАЗМИСЛУВАЊЕ
 4. исклучително ВНИМАНИЕ и КОНЦЕНТРАЦИJA
 5. СЛУШАЊE, РАЗБИРАЊE и ЗАБЕЛЕЖУВАЊЕ
 6. учење преку TAКТИЛНИ, ВИЗУЕЛНИ и AУДИТИВНИ дразби
 7. развој на РЕФЛЕКСИ
 8. КРЕАТИВНОСT и способност за ЗАМИСЛУВАЊЕ (визуелизација)
 9. способност за AНАЛИЗИ и ЛОГИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ
 10. САМОДОВЕРБА и САМОПОЧИТУВАЊЕ